Küçük Fidan Şarkısı Sözleri, Flüt Ve Melodika Notaları

Küçük Fidan Şarkısının Flüt Ve Melodika Notaları Nasıldır, Küçük Fidan Şarkısının Flüt Ve Melodika İle Nasıl Çalınır?

Müzik notalarını basit do-re-mi formatında vermeye devam ediyoruz. Severek ve beğenerek dinlediğimiz  Küçük Fidan Şarkısının Flüt Ve Melodika Notaları Ve Sarkı sözleri sizler için

Küçük Fidan Şarkısının Flüt Ve Melodika Notaları

Küçük Fidan Şarkısı

 

Top oy nar ken dik kat et kır ma da lı mı
Sa na ka lem o lu rum def ter o lu rum

Sol sol sol sol fa mi fa sol sol fa mi fa

Ko par ma hiç yap ra ğı mı yak ma ca nı mı
Bü yü tür sen çi çek a çar mey ve o lu rum

Sol sol sol sol fa mi fa la sol sol fa mi fa

Küçük Fidan Şarkısı Sözleri

Top oynarken dikkat et,
Kırma dalımı,
Koparma hiç yaprağımı,
Yakma canımı

Sana kalem olurum
Defter olurum
Büyütürsen çiçek açar
Meyve olurum

Sana konut olurum
Çalgı olurum
Gemi, okul, odun, kitap
Her şey olurum.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir